Interview Anne-Liet Stroband van Spring Professional

Ik vind het erg prettig dat we bij Ludens vaste aanspreekpunten hebben, zowel inhoudelijk als organisatorisch. En sinds kort werken we met een vaste groep van trainers. Die trainers kunnen daardoor ook met elkaar sparren over wat wel en niet werkt. 

 • Naam: Anne-Liet Stroband
 • Organisatie: Spring Professional
 • Functie: Manager Talent Development
 • Traject: Persoonlijk Ontwikkel Programma

Kun je iets meer vertellen over het bedrijf waar je werkt en je functie?

Spring Professional (voorheen Ajilon Young Professionals) is een specialist in jong talent en talentontwikkeling; we spelen in op de veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. De wereld van werk staat namelijk op zijn kop. Vroeger zocht je een medewerker met een specifieke achtergrond en ervaring, die luxe hebben we niet meer. Rollen veranderen en er ontstaan nieuwe functies en vakgebieden. Ook bestaande functies veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de IT’er die steeds communicatiever moet zijn omdat hij samen moet werken in projectteams. Hier zijn andere competenties voor nodig. Organisaties kampen met problemen zoals mismatch, vergrijzing en ontgroening. Daarom vragen wij onze klanten niet alleen wat ze nu, maar juist ook wat ze in de toekomst nodig hebben. En we kijken daarbij niet alleen naar kennis, maar vooral naar competenties en leerbaarheid.

 Ik vind het erg prettig dat we bij Ludens vaste aanspreekpunten hebben, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Ik ben binnen Spring Professional eindverantwoordelijk voor de teams die zich bezig houden met werven, selecteren, begeleiden en opleiden van onze 160 trainees. Voor klanten is het vaak heel spannend om een trainee aan te nemen, omdat die het vak nog niet beheerst. Het kan dan veiliger voelen om een ervaren kracht in dienst te nemen. Maar wij proberen klanten te laten inzien dat het juist heel waardevol is om het eens anders te doen en te beginnen met het in kaart brengen van de competenties van het team. Onze visie is dat de match op persoonlijkheid en competenties het belangrijkst is. Als je over het juiste niveau beschikt en de drive hebt, kun je vakinhoudelijk alles leren. Maar competenties zijn lastiger om te buigen.

Wat houdt het traineeship in?

We werven afgestudeerde wo’ers en hbo’ers, zowel bèta’s als alfa’s. Daarbij kijken we vooral naar denkstijlen, motivatie en denkniveau. Meestal zijn het mensen die een andere richting op willen dan waarvoor ze hebben gestudeerd. Wij helpen onze trainees bij die zoektocht door middel van gesprekken en assessment. Wij geloven namelijk dat je iemand elk vak kunt leren als die maar de goede motivatie en het juiste denkniveau heeft. Maar alleen een vak leren is niet meer voldoende. Persoonlijke ontwikkeling is nog belangrijker. Als je als jong talent de kans hebt om jezelf goed te leren kennen, kun je namelijk ook andere keuzes maken. Wij geven jong talent echt een kickstart in hun carrière.

Wij nemen mensen aan die nog in de leermodes staan om een nieuw vak te leren; met name starters en schoolverlaters. Het is een hele investering. Ze gaan én veertig uur per week aan het werk, én ze leren een nieuw vak én ze volgen een intensief traject. Zo’n traject duurt in elk geval twee jaar. Het vakinhoudelijke deel van het traject verschilt per functie en organisatie. Het persoonlijk ontwikkeltraject van Ludens duurt veertien maanden en bestaat uit elf opleidingsdagen.

Voorheen vulden we traineeships altijd puur vakinhoudelijk in, vanuit de gedachte ‘wat je nog niet bent, kun je worden’. Maar we merkten dat de nieuwe generatie zelfontplooiing belangrijk vindt. Daarnaast geloven we dat het je een enorme boost geeft als je in het begin van je carrière al een traject doorloopt waarin je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Het maakt je zelfbewuster en krachtiger.

Wat vind je van de samenwerking met Ludens?

We werken heel intensief met Ludens samen, want we hebben gekozen voor één partij. Zo bieden we alle trainees hetzelfde traject. We zijn erg tevreden over de samenwerking met Ludens. Niet voor niets hebben we net weer getekend voor twee jaar. Ik vind het erg prettig dat we bij Ludens vaste aanspreekpunten hebben, zowel inhoudelijk als organisatorisch. En sinds kort werken we met een vaste groep van zes trainers. Die trainers kunnen daardoor ook met elkaar sparren over wat wel en niet werkt. Dat gaat vast ook zijn vruchten afwerpen.

Wat zijn de concrete resultaten van het Persoonlijk Ontwikkel Programma?

Per individu zijn de resultaten natuurlijk anders. Maar we zien vooral dat mensen zelfbewuster worden en efficiënter met hun eigen kracht en kwaliteiten omgaan. Eigenlijk is het resultaat dat wij jonge mensen die eerste stap kunnen bieden waardoor ze succesvoller zijn, zowel privé als zakelijk. Van klanten horen we ook terug dat onze mensen goed zijn.

Het is zo gaaf om te doen. Je merkt namelijk dat je bij een organisatie daadwerkelijk een verandering teweeg kunt brengen. Niet alleen door de gesprekken die wij met de klant voeren, maar ook door wat het talent zelf toevoegt. Er komt daar een zelfbewust jong talent binnen; iemand die zijn eigen krachten kent en weet hoe hij dingen voor elkaar krijgt. Dat bewerkstelligt van alles. Onze mensen hebben bijvoorbeeld geleerd om te gaan met weerstand en te begrijpen dat mensen niet altijd willen veranderen. Ze kunnen goed samenwerken, ook omdat ze erkennen dat de mensen met wie ze samenwerken het heel lang heel goed hebben gedaan. Klanten moeten vaak best een grote stap zetten om een trainee aan te nemen. Maar onze ervaring is: als de eerste trainee gestart is, komen er vanzelf meer aanvragen.

 • Een gewoonte kan je niet uit het raam gooien, je moet ze stap voor stap van de trap leiden - Mark Twain
 • Geef zelf vorm aan je leven; doe dingen niet omdat het zo hoort.
 • Verbinding maken met je kern en van daaruit creëren is zowel voor jou als je omgeving het beste dat je te bieden hebt.
 • Als je doet wat je leuk vindt en waarin je gelooft, hoef je nooit meer te werken.
 • Spelende kinderen zijn nieuwsgierig, avontuurlijk en veerkrachtig en hebben het vermogen tot verrassende inzichten te komen. Dat vermogen is er nog steeds, in ieder van ons.
 • Verbinding maken met je kern en van daaruit creëren is zowel voor jou als je omgeving het beste dat je te bieden hebt.
 • Als je doet wat je leuk vindt en waarin je gelooft, hoef je nooit meer te werken.
 • De meest inspirerende leiders zijn niet bewust bezig om te inspireren.
  Ze doen gewoon dat waar hun hart ligt, waar ze in geloven
  - Lenette Schuijt