Interview Rina Tuinstra van Espria

Meteen al viel de authenticiteit van Ludens op. Er is passie en een échte visie op talentontwikkeling. De mensen van Ludens zijn flexibel en denken goed mee.

 

 • Naam: Rina Tuinstra
 • Organisatie: Espria
 • Functie: Programmaleider Leren en Ontwikkelen Espria Academy
 • Traject: Management Development Programma

Kun je iets meer vertellen over het bedrijf waar je werkt en je functie?

Espria is een zorgconcern dat uit verschillende organisaties bestaat. In totaal werken ongeveer 17.000 mensen voor Espria. Anderhalf jaar geleden is de Espria Academy gestart om de organisaties binnen het Espria-concern te faciliteren bij het verwerven en ontwikkelen van kennis.

We werken met verschillende kennisinstituten samen en hebben bij de Academy ook zelf onderzoekers in dienst. Bij ons onderzoek richten we ons op twee onderwerpen. Allereerst willen we weten hoe we de samenwerking tussen zorgpartijen in de regio’s kunnen vergroten. Daarnaast houden we ons bezig met de vraag hoe we als zorgverleners kunnen bijdragen aan het leefplezier van onze cliënten. In lijn met die focus start de Espria Academy ontwikkel- en innovatieprojecten en koppelt daar onderzoek aan. Ik werk als programmaleider Leren en Ontwikkelen en richt me op gedrag en cultuurverandering.

Wat was je opleidingsvraag?

Op dit moment is er veel gaande in de zorg: het maatschappelijk denken over zorg verschuift, de visie op zorg is in ontwikkeling en alle financiële kaders veranderen. Dat betekent dat er nieuwe businessmodellen ontstaan. Ook is er een andere dienstverlening nodig. Vroeger was het uitgangspunt dat we de cliënt in alle hulpvragen ondersteunden. Nu willen we de zorgtaken niet meer zozeer overnemen, maar de cliënt leren om dingen weer zelf of zo lang mogelijk zelf te doen. Zo helpen we cliënten zelfstandig te blijven met als doel hun levensgeluk te vergroten.

De cliënt verwacht vaak nog wel dat de zorgverlener alles overneemt. En voor zorgverleners is het soms lastig uit te leggen dat cliënten meer zelf moeten en mogen doen. Het vraagt een hele nieuwe benadering van cliënten. Om succesvol op de nieuwe manier van werken over te gaan, hebben we medewerkers nodig die daarin het voortouw kunnen nemen. Medewerkers die vanuit persoonlijk leiderschap invulling geven aan hun eigen carrière en ontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van de organisatie. Bij alle organisaties binnen ons concern zagen we de behoefte om aan talentontwikkeling te doen.

Waarom kozen jullie voor Ludens?

Met het talentprogramma wilden we een sneeuwbal op gang brengen. Daarvoor moesten we mensen vinden die voorop willen lopen, die eager zijn, hun hoofd boven het maaiveld willen steken. Gepassioneerde mensen die koploper willen zijn. Dat zijn belangrijke waarden die we in ons talentprogramma hebben gebracht. De eerste stap is natuurlijk om mensen met deze eigenschappen in de organisatie te vinden. Dat doen we met een uitgebreid assessment met verschillende rollenspellen. De volgende stap is de geselecteerde medewerkers met een talentprogramma te ontwikkelen op persoonlijk leiderschap.

Voor dat talentprogramma zochten we een partner. Met die partner moesten we een gedeelde visie hebben op talentontwikkeling. Ook zochten we een organisatie die het programma vanuit onze kernwaarden (authenticiteit, realisatiekracht, ondernemerschap en verbinding) wilde helpen ontwikkelen. En uiteraard wilden we die kernwaarden ook terugzien bij onze samenwerkingspartner. We hebben veel gesprekken gevoerd met verschillende partijen en uiteindelijk kwam Ludens daaruit naar voren.

Wat zijn de concrete resultaten?

We zitten nu op de helft van de eerste leergang. En we zien een groei in persoonlijk leiderschap. De deelnemers zijn zelf vol lof over het programma. Ze zijn enthousiast over de modules en over de combinatie van praktijk, met gerichte opdrachten om de leerdoelen te kunnen realiseren, en theorie. We hebben twee groepen: de ene groep is meer ervaren en verdiept zijn vaardigheden. De andere groep heeft minder van het bedrijf gezien en voert opdrachten uit op verschillende plaatsen in de organisatie om een breder perspectief te krijgen. Die mix pakt goed uit. Iedereen is enthousiast over de inhoud, maar ook over de werkwijze van Ludens. Zo staan de thema’s vast, maar kunnen de deelnemers ideeën aandragen voor de inhoud. Dat wordt gewaardeerd. En ook over de trainers zijn de deelnemers tevreden.

Meteen al viel de authenticiteit van Ludens op. Er is passie en een échte visie op talentontwikkeling.

Wat vind je van de samenwerking met Ludens?

Meteen al viel de authenticiteit van Ludens op. Er is passie en een échte visie op talentontwikkeling. Die sluit bovendien aan hoe wij daarnaar kijken. De mensen van Ludens zijn flexibel en denken goed mee. Daarbij denken ze out-of-the-box én durven ze kritisch te zijn. Ludens is voor ons een kritische sparringpartner op de realisatie van de visie van het programma door regelmatig de vraag te stellen: sturen we op middel of op doel? Het is waardevol om over en weer te kunnen sparren en ideeën uit te wisselen.

Bijzonder vind ik de integere manier waarop Ludens omgaat met de deelnemers. Daar sta ik helemaal achter. Ludens begeleidt eventuele spanningen op een juiste en veilige manier. Dergelijke spaninngen kunnen nu eenmaal ontstaan in de wisselwerking praktijkopdrachten, modules en de ontwikkeling van de deelnemers. De manier waarop Ludens daarmee omgaat creëert vertrouwen voor de deelnemers, maar ook voor ons als organisatie.

 • Een gewoonte kan je niet uit het raam gooien, je moet ze stap voor stap van de trap leiden - Mark Twain
 • Geef zelf vorm aan je leven; doe dingen niet omdat het zo hoort.
 • Verbinding maken met je kern en van daaruit creëren is zowel voor jou als je omgeving het beste dat je te bieden hebt.
 • Als je doet wat je leuk vindt en waarin je gelooft, hoef je nooit meer te werken.
 • Spelende kinderen zijn nieuwsgierig, avontuurlijk en veerkrachtig en hebben het vermogen tot verrassende inzichten te komen. Dat vermogen is er nog steeds, in ieder van ons.
 • Verbinding maken met je kern en van daaruit creëren is zowel voor jou als je omgeving het beste dat je te bieden hebt.
 • Als je doet wat je leuk vindt en waarin je gelooft, hoef je nooit meer te werken.
 • De meest inspirerende leiders zijn niet bewust bezig om te inspireren.
  Ze doen gewoon dat waar hun hart ligt, waar ze in geloven
  - Lenette Schuijt