Verslag Ludens Leert 9 december 2016 - Strategisch Talentmanagement

Strategisch Talentmanagement - de voorwaarde voor duurzame talentontwikkeling - verslag Ludens Leert, 9 december 2016

Het doel van Ludens Leert is om kleinschalige en stimulerende ontmoetingen te hebben met vakgenoten. Op deze vrijdagochtend verzamelen zich twintig klanten en relaties van Ludens in het Koetshuis. Het thema van deze derde editie van Ludens Leert is ‘Strategisch Talentmanagement, de voorwaarde voor duurzame talentontwikkeling.’

Stel je voor……..je krijgt de vrije hand om talentontwikkeling in jouw organisatie strategischer aan te pakken. Het uiteindelijke doel is om talentontwikkeling een duurzamer effect te geven binnen de organisatie. Waar zou je dan beginnen? Met deze prikkelende vraag startte de derde en laatste editie van Ludens Leert in 2016. De aanwezigen kregen vier opties om uit te kiezen:

 • Bestaande talentprogramma’s veranderen om ze beter te laten aansluiten op strategisch belangrijke thema’s binnen de organisatie;
 • Het recruitment-proces van (top)talent verbeteren door te investeren in betere voorspellers van toekomstig gedrag of werkattitude;
 • Opnieuw of voor het eerst bepalen welke posities binnen de organisatie van strategisch belang zijn en daar talentontwikkeling op richten;
 • Het mensgerichte leiderschap binnen de organisatie naar een hoger plan tillen. Ervoor zorgen dat er op alle niveaus binnen de organisatie leidinggevenden zijn die oog hebben voor individuele medewerkers en hun unieke talenten.

De aanwezige talent en HR-managers tijdens Ludens Leert kozen in ruime meerderheid voor de vierde optie. Deze praktijkmensen zien de leidinggevenden binnen hun organisatie als voornaamste hefboom om talentontwikkeling naar een hoger plan te tillen. De leidinggevenden kunnen zorgen voor een cultuur waarin medewerkers zich gezien weten en gewaardeerd worden om hun eigenheid en talenten.

Na deze eerste verkenning was het tijd voor een kleine safari door de belangrijkste theorie over Strategisch Talentmanagement. Lidewey van der Sluis (professor Strategisch Talentmanagent aan Nyenrode) ziet talentmanagement als een discipline die zich bezighoudt met alle mensen binnen een organisatie. Het is een cyclisch proces van het vinden, binden, boeien, laten bloeien, snoeien en laten afvloeien van talent. Dit cyclische proces bestaat uit drie pijlers:

 1. Talent aantrekken en benoemen;
 2. Talent inzetten en begeleiden;
 3. Talent ontwikkelen en verbinden.

Pijler 1 kennen we in het jargon vooral als recruitment en succession-planning, terwijl pijler 3 verbonden is met (in)formele opleidingsprogramma’s.  Pijler 2 heeft als doel om het aanwezige menselijke potentieel zo volledig mogelijk te benutten. Bij het ‘inzetten en begeleiden van talent’ speelt de leidinggevende als ‘zorgmanager’ een belangrijke rol volgens Van der Sluis. Hiermee slaan we een brug naar de eerder op de ochtend besproken rol van leidinggevenden in strategische talentontwikkeling.

Saša de Jong, Group Talent Director bij Eriks (onderdeel van SHV) schetste vervolgens hoe opvolgingsvraagstukken de afgelopen jaren de motor zijn geweest om (strategisch) talentmanagement te ontwikkelen binnen Eriks. Belangrijke voorwaarden om aan de slag te gaan met talentmanagement binnen Eriks waren een eenduidige performancemanagement-cyclus en eenduidige definities van wie of wat een talent is. Dat is geen geringe opgave voor een - door overnames- snel groeiend internationaal bedrijf. De komende jaren gaat Eriks aan de slag met de cultuur van het (bege)leiden van medewerkers in de verschillende regio’s van de wereld. Ook in dit gesprek met Saša de Jong kwam naar voren hoe de dagelijkse begeleiding van medewerkers een cruciale voorwaarde en katalysator is van allerlei talentontwikkelingsprogramma’s.

Uiteraard kregen de aanwezige vakgenoten tijdens Ludens Leert daarna de kans om in een kleinere groep best practices uit te wisselen en te bepalen wat voor hen de volgende stap is in het strategischer omgaan met talenten.

Guido van Voornveld

 

 

 

 • Een gewoonte kan je niet uit het raam gooien, je moet ze stap voor stap van de trap leiden - Mark Twain
 • Geef zelf vorm aan je leven; doe dingen niet omdat het zo hoort.
 • Verbinding maken met je kern en van daaruit creëren is zowel voor jou als je omgeving het beste dat je te bieden hebt.
 • Als je doet wat je leuk vindt en waarin je gelooft, hoef je nooit meer te werken.
 • Spelende kinderen zijn nieuwsgierig, avontuurlijk en veerkrachtig en hebben het vermogen tot verrassende inzichten te komen. Dat vermogen is er nog steeds, in ieder van ons.
 • Verbinding maken met je kern en van daaruit creëren is zowel voor jou als je omgeving het beste dat je te bieden hebt.
 • Als je doet wat je leuk vindt en waarin je gelooft, hoef je nooit meer te werken.
 • De meest inspirerende leiders zijn niet bewust bezig om te inspireren.
  Ze doen gewoon dat waar hun hart ligt, waar ze in geloven
  - Lenette Schuijt